E-shop byl spuštěn

02.04.2014 09:00

Dnes byl spuštěn náš nový e-shop.

Sport je neoddělitelnou součástí společenského dění a odrazem životního způsobu. Může být náplní profesní orientace, mít podobu aktivní zábavy pro ty, kteří ho provozují, i formu pasivní zábavy pro diváky. Plní tím důležitou funkci náplně volného času.  Sport je spojen s dosahováním limitních výkonů.

Pohybová aktivita a sport plní v životě člověka nezastupitelnou úlohu. Aktivní způsob života patří mezi důležité a účinné součásti prevence drogové závislosti, alkoholismu, kriminality, asociálního chování, agresivity a dalších nežádoucích jevů současnosti. U dětí a mládeže navíc trvale klesá zájem o jakoukoli fyzickou aktivitu během volného času. Tento stav, při konkurenci atraktivních nepohybových aktivit (počítačové hry, internet apod.) přispívá k všeobecnému poklesu zájmu mládeže o sport s často vážnými důsledky v podobě pozdějšího nárůstu negativních jevů a civilizačních chorob. S tímto se několik let setkávám stále více . 

Cílem tohoto obchodu je nabídnout sportovní a zdravotnické potřeby pro veškeré druhy sportovních aktivit.

Důležitou skupinou produktů jsou zdravotnické a rehabilitační pomůcky.

Zpět