KINESIOTAPING ....... A BOLEST JE PRYČ

21.07.2015 14:50

KINESIOTAPING ....... A BOLEST JE PRYČ
funkční taping, elastický taping, ... pod všemi těmito názvy se skrývá tejpování různě barevnými elastickými páskami. Aplikací těchto speciálních tejpů dochází k několika účinkům na lidské tělo. Funkčnost tejpů sp
očívá především ve zvýšené cirkulaci přímo pod tejpem a následné zvýšení látkové výměny.

Účinky kinesiotapingu:

zlepšení funkce svalů
zlepšení lymfatického systému
podpora kloubů

Další účinky:

vyplavování zánětlivých a neuroaktivních látek
regulace svalového napětí
dráždění receptorů kůže / aktivace systému pro snížení bolesti
reflexní ovlivnění dermatomů a meridiánů
korekce
Tato metoda byla vyvinuta již na počátku 70. let 20.stol. v Asii. Jejím zakladatelem byl japonský chiropraktik Kenzo Kase, který jako první využívá elastického tejpu k ovlivnění cirkulačního systému.

Zpět